Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại các xã trên địa bàn huyện Phú Lương

13-08-2020 16:47

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, ngày 12/8, Đoàn kiểm tra thực hiện công tác CCHC của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc sở Nội Vụ làm Trưởng đoàn; Đoàn đã kiểm tra tại thị trấn Đu và xã Vô Tranh của huyện Phú Lương.

Kiểm tra tại bộ phận 1 cửa thị trấn Đu

Tại thị trấn Đu, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND xã, công tác tuyên truyền; công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức; việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách; quy trình tiếp nhận và trả kết quả; công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Tại buổi làm việc thành viên trong đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số thiếu xót, hạn chế như: Việc lập kế hoạch triển khai cải cách hành chính chưa sát với thực tế của địa phương; công tác tự kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính chưa hiệu quả… Đoàn kiểm tra đề nghị, trong thời gian tới thị trấn Đu cần khắc phục ngay những hạn chế trong công tác CCHC, tập trung đẩy nhanh quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân.

Kiểm tra tại bộ phận một cửa xã Vô Tranh

Đối với xã Vô Tranh, Đảng uỷ, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC, tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; các TTHC được niêm yết công khai, minh bạch và giải quyết đúng trình tự theo quy định... Đoàn kiểm tra đề nghị xã cần lưu ý trong việc bố trí không gian tại bộ phận 1 cửa, cần được sắp xếp khoa học hơn, khắc phục hạn chế trong giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Tài nguyên và môi trường...

Thainguyen.gov.vn

Đức Cường