Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Số: 67/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Yên Lãng quý I năm 2024 12/04/2024 Lục Văn Thực
2 số: 287/SNV-CCHC niêm yết công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thi hành công vụ 16/02/2024
3 Số: 18/QĐ-UBND Công khai tình hình đầu tư, mua sắm tài sản công, tình hình quản lý sử dụng trụ sở làm việc, tình hình quản lý sử dụng tài sản năm 2023 17/01/2024 Lục Văn Thực
4 Số:14/QĐ-UBND Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán của xã Yên Lãng năm 2023 12/01/2024 Lục Văn Thực
5 Số: 14/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã Yên Lãng năm 2024 đã được hội đồng nhân dân cấp xã quyết định 12/01/2024
6 Số: 12/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Yên Lãng quý IV năm 2023 11/01/2024 Lục Văn Thực
7 Số 09/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của UBND xã Yên Lãng năm 2024 10/01/2024
8 08/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của UBND xã Yên Lãng năm 2024 10/01/2024 Lục Văn Thực
9 Số: 01/2024/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở xã Yên Lãng 03/01/2024 Lục Văn Thực
10 Số: 55/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND xã Yên Lãng khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 26/12/2023 Trần Duy Diên
11 Số: 54/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND xã năm 2024 26/12/2023 Trần Duy Diên
12 Số: 53/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, thứ 4 HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 26/12/2023 Trần Duy Diên
13 Số: 52/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách xã Yên Lãng năm 2024 26/12/2023 Trần Duy Diên
14 Số: 51/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024 của xã Yên Lãng 26/12/2023 Trần Duy Diên
15 Số: 403/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã Yên Lãng năm 2024 trình hội đồng nhân dân cấp xã 19/12/2023 Lục Văn Thực
16 Số 285/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Yên Lãng 9 tháng năm 2023 06/10/2023 Lục Văn Thực
17 Số 282/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Yên Lãng quý III năm 2023 02/10/2023 Lục Văn Thực
18 Số 280/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư của dự án hoàn thành năm 2023 02/10/2023 Lục Văn Thực
19 Số:77/TB-UBND Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính tịch thu của Uỷ ban nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 28/09/2023 Lục Văn Thực
20 Số 247/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của xã Yên Lãng 02/08/2023

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 830124