Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xác định 05 nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới

13-08-2020 17:03

 

Trong hai ngày (12 - 13/8), Đảng bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 164 đại biểu chính thức, đại diện cho 957 Đảng viên sinh hoạt tại 25 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; đại diện các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo chính trị của Đại hội đã chỉ rõ, nhiệm kỳ qua, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII đề ra với nhiều thành tích. Cụ thể: Đảng bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động trong công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, các đối tượng chống đối chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, khủng bố, phá rối an ninh trên địa bàn. Trong 5 năm, tội phạm hình sự xảy ra trên 5.900 vụ, loại tội phạm này được kéo giảm qua từng năm (năm 2017 giảm 5,3%, năm 2018 giảm 1,1%, năm 2019 giảm 3,62%). Đã điều tra khám phá 5.015/5.919 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tỷ lệ khám phá án chung đạt 84,83% (vượt 4,86% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra); án đặc biệt nghiêm trọng khám phá 143/151 vụ, đạt 94,5%, thu hồi tài sản trên 30 tỷ đồng; bắt, xử lý 944 vụ/3.669 đối tượng cờ bạc, 46 vụ/58 đối tượng mại dâm; khởi tố điều tra 3.924 vụ/7.359 bị can; kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 3.557 vụ/7.467 bị can. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả.

Công an các cấp thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và quản lý chặt chẽ việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường, góp phần kéo giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được nhân rộng với nhiều mô hình hay, thiết thực, hiệu quả góp phần giữ vững về ANTT, thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá: Đảng bộ Công an tỉnh đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đồng chí yêu cầu: Cần tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự. Lực lượng Công an phải đảm nhiệm vai trò nòng cốt, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo để chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kịp thời phát hiện, làm rõ những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ nhân dân để đề xuất cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma tuý, tội phạm tham nhũng và các loại tội phạm khác. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp trong công tác của lực lượng Công an… Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường  kiểm tra, giám sát công tác nêu gương trong Đảng… Các đại biểu phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín để tham gia BCH khoá mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tổng quát là “Đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, xây dựng lực lượng Công an Thái Nguyên cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh Thái Nguyên quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương và của Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi trọng và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước những thử thách biến cố của tình hình, phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên định vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ đã chọn, mọi suy nghĩ và hành động đều phải xuất phát từ lợi ích chung của Tổ quốc và nhân dân… Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng Công an tỉnh Thái Nguyên theo hướng vững mạnh, xây dựng Công an huyện toàn diện và Công an xã bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân và phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “lấy dân làm gốc”… Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài; làm tốt công tác thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác cải cách hành chính. Dự báo sát và phải kịp thời, chủ động tham mưu đúng, trúng và chủ động trong quan hệ phối hợp hiệp đồng, giữ vững vai trò là nòng cốt và trực tiếp thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đối với những vấn đề liên quan đến ANTT trên địa bàn, ngay từ cơ sở.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 23 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm