Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

KỲ HỌP THỨ 7 HĐND XÃ KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

05-01-2024 16:46

    Ngày 26/12/2023. Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội xã, các vị đại biểu HĐND khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trưởng xóm, bí thư trên địa bàn toàn xã.

    Tại kỳ họp đã thông qua 02 báo cáo và 5 tờ trình đề nghị HĐND xã xem xét thông qua các nhiệm vụ của địa phương năm 2023 do UBND xã trình bao gồm:

- Báo cáo về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023. Nhiệm vụ năm 2024

- Báo cáo kết quả thu – chi ngân sách năm 2023, dự toán thu, chi ngân sách năm 2024.

* Có 03 tờ trình đề nghị thông qua các nhiệm vụ năm 2024.

+ Tờ trình đề nghị thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024.

+ Tờ trình đề nghị thông qua dự toán thu – chi ngân sách xã năm 2024.

+ Tờ trình đề nghị thông qua kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND xã năm 2023.

* 2 tờ trình đề nghị HĐND xã xem xét thông qua

+ Tờ trình đề nghị thông qua Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã năm 2024

+ Tờ trình đề nghị thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2024.

 Báo cáo do TTHĐND, các Ban của HĐND xã có 03 báo cáo

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

+ Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội HĐND xã trình tại kỳ họp.

    Tại kỳ họp các vị đại biểu HĐND xã đã thảo luận, xem xét và thông qua 5 Nghị quyết:

- Nghị quyết đề nghị thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội của địa phương năm 2023, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

- Nghị quyết đề nghị thông qua Dự toán thu, chi ngân sách xã Yên Lãng năm 2024;

- Nghị quyết đề nghị thông qua kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND xã trong năm 2023 .

- Nghị quyết đề nghị thông qua Chương trình giám sát; thông qua Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2024.

- Nghị quyết đề nghị thông qua Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2024.

- Nghị quyết đề nghị thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội của địa phương năm 2023, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

 

Đặng Thuỷ
Văn hoá

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 830117