Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Phê duyệt Đề án phát triển báo chí, thông tin, truyền thông tỉnh Thái nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

30-03-2024 22:31

Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024 thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan

Theo đó, sẽ đổi mới cách thức tổ chức, vận hành các đơn vị báo chí, thông tin, truyền thông của tỉnh trên tinh thần: Xây dựng các cơ quan báo chí lớn mạnh, chủ lực, đa phương tiện. Khuyến khích và từng bước giao quyền tự chủ cho các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông. Đẩy nhanh chuyển đổi số báo chí, đa dạng hóa phương thức sản xuất cung cấp nội dung lên môi trường số và thực hiện tốt kinh tế truyền thông số từng bước chiếm lĩnh, làm chủ nền tảng phân phối nội dung trên không gian mạng. Tăng cường ứng dụng công nghệ mới, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2026 - 2030, 100% cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2). Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị và thông tin thiết yếu, trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá theo quy định.  Từ năm 2030, nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tổ chức lại, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan báo chí theo hướng hội tụ, đa phương tiện, đa nền tảng.

Đến năm 2030, tiếp tục thực hiện mục tiêu 100% xóm, bản, khu dân cư vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, người dân được tiếp cận báo in; 100% cơ quan báo và tạp chí in trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ; phát triển hoàn thiện về hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả; 100% cơ quan hành chính nhà nước sử dụng cổng/trang thông tin điện tử và mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện quản lý nhà nước của ngành, của địa phương... Tầm nhìn đến năm 2045, duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được đến năm 2030.

Tăng cường quảng bá hình ảnh của Thái Nguyên là một trong số các giải pháp đặt ra của Đề án (Trong ảnh: Một góc trung tâm TP. Thái Nguyên)

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tỉnh Thái Nguyên cũng đề ra các giải pháp về xây dựng cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực phát triển; nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, thông tin, truyền thông; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường quảng bá hình ảnh tỉnh Thái Nguyên; chuyển đối số báo chí, thông tin, truyền thông.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 830116