Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc

31-07-2020 16:58

Ngày 31/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2882/UBND-KSTTHC về nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc

Xem chi tiết file đính kèm