Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Số: 67/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Yên Lãng quý I năm 2024 12/04/2024 Lục Văn Thực
2 Số: 18/QĐ-UBND Công khai tình hình đầu tư, mua sắm tài sản công, tình hình quản lý sử dụng trụ sở làm việc, tình hình quản lý sử dụng tài sản năm 2023 17/01/2024 Lục Văn Thực
3 Số:14/QĐ-UBND Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán của xã Yên Lãng năm 2023 12/01/2024 Lục Văn Thực
4 Số: 14/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã Yên Lãng năm 2024 đã được hội đồng nhân dân cấp xã quyết định 12/01/2024
5 Số: 12/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Yên Lãng quý IV năm 2023 11/01/2024 Lục Văn Thực
6 Số 09/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của UBND xã Yên Lãng năm 2024 10/01/2024
7 Số: 52/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách xã Yên Lãng năm 2024 26/12/2023 Trần Duy Diên
8 Số: 403/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã Yên Lãng năm 2024 trình hội đồng nhân dân cấp xã 19/12/2023 Lục Văn Thực
9 Số 285/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Yên Lãng 9 tháng năm 2023 06/10/2023 Lục Văn Thực
10 Số 282/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Yên Lãng quý III năm 2023 02/10/2023 Lục Văn Thực
11 Số 280/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư của dự án hoàn thành năm 2023 02/10/2023 Lục Văn Thực
12 Số 247/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của xã Yên Lãng 02/08/2023
13 Số 236/QĐ-UBND Công khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Quý III năm 2023 20/07/2023
14 Số 226/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Yên Lãng 6 tháng năm 2023 10/07/2023
15 225/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Yên Lãng quý II năm 2023 10/07/2023 Lục Văn Thực
16 Số 131/QĐ-UBND công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Yên Lãng quý I năm 2023 07/04/2023
17 Số: 130/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu thu, chi Quỹ phòng, chống quỹ thiên tai xã Yên Lãng năm 2022 05/04/2023 Lục Văn Thực
18 Số 16/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân năm 2022 16/01/2023 Lục Văn Thực
19 Số :16/QĐ-UBND công khai số liệu dự toán ngân sách xã Yên Lãng năm 2023 đã được hội đồng nhân dân cấp xã quyết định 16/01/2023 Lục Văn Thực
20 Số: 12/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai tình hình đầu tư, mua sắm tài sản công, tình hình quản lý sử dụng trụ sở làm việc, tình hình quản lý sử dụng tài sản năm 2022. 12/01/2023 Lục Văn Thực

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 830123